Prawo karne

kancelariaszafranski.pl

Prawo karne

Prawo karne
Rate this post
  • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
  • Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
  • Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.
  • Sporządzanie powództw adhezyjnych.
  • Sporządzanie apelacji, zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania, wniosków o wznowienie postępowania.
  • Sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
  • Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łącznego.
  • Udział w mediacjach.
  • Przygotowywanie wniosków w ramach postępowania wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie.