kancelariaszafranski@wp.pl
784 485 476

Single Blog Title

This is a single blog caption

Alimenty na rzecz małżonka w wyroku rozwodowym!

Alimenty na rzecz małżonka w wyroku rozwodowym!
Rate this post

W wyroku rozwodowym istnieje możliwość aby, sąd zasądził alimenty od współmałżonka. Jednakże należy pamiętać, że były małżonek może złożyć wniosek o alimenty również w odrębnym postępowaniu, nie tylko w sprawie rozwodowej.

Istnienie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami zależy od tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego.

W przypadku, kiedy ze stron nie zostanie uznana za wyłącznie winną rozpadu pożycia małżeńskiego, alimentów może żądać:

  • małżonek winny od małżonka drugiego również winnego,
  • małżonek niewinny od małżonka również niewinnego.
    W przypadku, kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tylko małżonek niewinny może żądać alimentów. Natomiast drugiemu małżonkowi, któremu została przypisana wina za rozpad pożycia małżeńskiego nie przysługują alimenty.
    W przypadku, kiedy żaden z małżonków nie został uznanym za wyłącznie winnego rozpadu więzi emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej między małżonkami, oboje byli małżonkowie mogą żądać od siebie nawzajem alimentów.

Przesłanką powstania takiego obowiązku są:

  • brak wyłącznej winy jednego z małżonków,
  • niedostatek małżonka ubiegającego się o alimenty,
  • możliwości zarobkowo – finansowe zobowiązanego do płacenia alimentów małżonka.

Małżonek, zobowiązany do alimentacji musi dostarczać środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego do alimentów małżonka. Małżonek zobowiązany ma dostarczać środków na niezbędne potrzeby ponieważ uprawnionym do wystąpienia z żądaniem płacenia alimentów jest małżonek, który znajduje się w niedostatku. Niedostatek natomiast, w orzecznictwie opisywany jest jako stan, w którym małżonek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, lub nawet części, swoich uzasadnionych potrzeb.

     Jeśli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec, że małżonek winny ma obowiązek płacić alimenty.

W przypadku tego obowiązku, alimenty mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego. Nie wymaga się, aby małżonek niewinny znajdował się w niedostatku. Wystarczającą przesłanką jest aby aby rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Sąd orzekając o zasądzeniu alimentów porównuje, sytuację materialną małżonka niewinnego, z jego sytuacją, sprzed orzeczenia rozwodu.
Małżonek niewinny rozkładu pożycia nie musi znajdować się w niedostatku, aby móc domagać się świadczenia alimentacyjnego- co stanowi swoiste ułatwienie w kwestii dochodzenia alimentów.

Leave a Reply